- natur

NATUR

60 minut­ters  effek­tive funk­tio­nelle træ­nings­ø­vel­ser primært med egen krop,

i sel­skab med  for­skel­lige typer af inter­val­ler inden for løb.

Du vil blive udfor­dret på alle eta­ger inden­for kon­di­tion, styrke og bevæ­ge­lig­hed. Jeg læg­ger vægt på at træ­nin­gen bli­ver effek­tiv, men også sjov og vari­e­ret. 

BETALING VIA MOBILE PAY:  2174 9904 senest dagen før træ­ning.
OBS. Ved afbud min­dre end 12 timer, er beta­lin­gen bin­dende.

MØDESTED: Foran Joe & the Juice på Gen­tof­te­gade i Gen­tofte.

Tilmelding:

Mobil: 2174 9904  

Mail: ida@fysioteamet.dk

Pris:

Kr. 80,- pr gang.

Book dig på et,

eller flere hold.

© 2018 Ida Krak. Alle rettigheder forbeholdes. Ida Krak, Cvr. nr. 21632376.